FLP-L FL

FLP-L FL

vápenná lehčená omítka

Vysoce vydatná vápenná omítka, lehce zpracovatelná, s obsahem FL vápna. Pro vnitřní i vnější použití.

Zrnitost: 0-2 mm EN 998-1 LW CS I Spotřeba: cca 15 kg/m2/15 mm tl. vrstvy Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list