HSV-p

HSV-p

injektážní malta
Injektážní malta. Slouží k injektážím dutin ve zdivu pod nízkým tlakem. Vysoce odolná vůči sulfátům. Pro zdivo obsahující sádru. Patent č. PA 3437680.
Zrnitost: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm Vydatnost: cca 650–850 l z 1 tuny suché směsi (dle konzistence a zrnitosti) Pevnost v tlaku: 5 N/mm2 Barva šedá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list