KFP

KFP

trasvápenná štuková omítka

Trasvápenná štuková omítka, difúzně otevřená, regulující vzdušnou vlhkost v interiéru. Plnivo mramorová moučka. Pouze pro vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1 mm
EN 998-1, CR CS II
Spotřeba: cca 4,0 kg/m2/3 mm tl. vrstvy
Barva bílá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list