Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)

BGR

bezrozpouštědlový základní nátěr

BSG
speciální základní nátěr
BD1K 1K

jednosložková bitumenová stěrka

BD2K 2K

dvousložková bitumenová stěrka

BLD2K LD2
dvousložková bitumenová stěrka – plněná polystyrenem
BD2KW 2K
dvousložková bitumenová stěrka – varianta pro zimní období
GWS
armovací tkanina
BBS
bitumenový pás samolepící
BKP
bitumenové lepidlo
BFB
těsnicí páska
SAN-S

minerální utěsňovací omítka

MDS

minerální utěsňovací stěrka

TZP

trascementová omítka