Tepelně izolační omítky, klima omítky

TMD

trasvápenná tepelně izolační omítka

TMK

trasvápenná klima omítka