Kost – oprava cimbuří, Národní památka 1. kategorie

V průběhu roku 2012 probíhaly pod dohledem NPÚ restaurátorské práce na cimbuří hradu Kost, prováděné kolektivem vedeným ak. mal. Tomášem Raflem. Kamenné konstrukce obvodového opevnění hradu s největší pravděpodobností pamatují ještě dobu Karla IV. Po očištění a zpevnění byly rozvolněné vrcholové krycí kamenné bloky stínek cimbuří nadzvednuty a nově podmaltovány vápennou maltou. Narušená, nebo v minulosti nevhodně doplněná spárovací malta byla nahrazena novou maltou namíchanou na místě, s upraveným přeškrábnutým povrchem. Jako pojivo bylo použito trassové hydraulické vápno tubag TK HL5. Dokonalé splynutí restaurovaných částí s původní historickou plochou dokladuje citlivý postoj, s jakým zhotovitel k dílu přistoupil.