SAN-S

SAN-S

utěsňovací omítka proti srážkové a tlakové vodě

Minerální omítka pro utěsňování vertikálních stavebních konstrukcí proti průsakové srážkové vodě i vodě tlakové do tlaku 1,5 bar.

EN 998-1, GP CS IV
Zrnitost: 0–4 mm
Spotřeba: cca 16 kg/m2/10 mm tl. vrstvy

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list