Materiály pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdicí malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Spárovací malty

produkt
TKF
trasvápenná spárovací malta
produkt
HSF
spárovací malta s póry

Trasová pojiva a příměsi

produkt
trasový cement speciál
produkt
TK trasové vápno

Jemné omítky a ochranné nátěry

produkt
štuková malta
produkt
KFP
jemná vápenná omítka
produkt
vápenný ochranný nátěr zdiva

Omítky

produkt
MFR
vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád
vápenná lehčená omítka
produkt
VSP
trasový přednástřik
produkt
RSP
renovační rychle tvrdnoucí omítka
produkt
TKP
trasvápenná omítka

Zdicí malty

produkt
trascementová zdicí malta
produkt
vápenná zdicí malta
produkt
speciální trascementová zdicí malta

Výplňové a injektážní malty

produkt
trasvápenná výplňová malta