TKS-wta

TKS-wta

trasvápenná svrchní sanační omítka
Trasvápenná svrchní sanační omítka, odolná vůči působení sulfátů. Obsahuje malé množství cementu. Obsahuje hydrofobní složky. Pro vnitřní a vnější použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–1,5 mm EN 998-1, R CS II Spotřeba: cca 1,2 kg/m2/mm tl. vrstvy Barva šedá/bílá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list