TMD

TMD

trasvápenná tepelně izolační omítka

Trasvápenná tepelně izolační omítka k omítání ploch ve vnitřním i vnějším prostředí. Omítka s vysokým obsahem pórů, difúzně otevřená, vysoce tepelně izolační. Vhodná také jako tzv. obětovaná (odsolovací) a kompresní omítka. Vhodná pro omítání kleneb a kupolí kostelů. Doporučuje se strojní zpracování.

Zrnitost: 0–2 mm
EN 998-1, T CS I
Spotřeba: cca 5,5 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá, světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list