TMK

TMK

trasvápenná klima omítka

Trasvápenná klima omítka k omítání interiérových ploch. Omítka disponuje vlastností ukládání vlhkosti vzduchu a následné zpětné úpravy klimatu v  prostředí, kde je aplikována. Ideální pro omítání kleneb a kupolí kostelů v případě, že není požadováno zlepšení tepelně-technických vlastností těchto konstrukcí.

Zrnitost: 0–2 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotřeba: cca 8,5 kg/m2/10 mm tl. vrstvy.
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list