VSP

VSP

trasový přednástřik
Odolný proti působení sulfátů.
Zrnitost: 0–4 mm EN 998-1, GP CS IV Spotřeba: cca 3 kg/m2, 50 % krytí podkladu cca 6 kg/m2, 100 % krytí podkladu Barva šedá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list