WSZ

WSZ

rychletuhnoucí malta pro utěsnění lokálních průsaků vody

Pro rychlé utěsnění průsaků vody, zpracovatelnost cca 30 s – 1 min.

Vydatnost a spotřeba dle konkrétního užití