Produkty

Trasová pojiva a příměsi

fl-b-3,5.jpg
FL B 3,5
Zmesové vápno
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tk.jpg
TK HL 5
trasové vápno
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tm-trassmehl.jpg
TM
trasová múčka
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-o.jpg
TZ-o
trasový cement originál 40 L
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-r.jpg
TZ-r
trasový cement rapid
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-s.jpg
TZ-s
trasový cement špeciál
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
fl-b-3,5.jpg
FL B 3,5
Směsné vápno
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tk.jpg
TK HL 5
TK trasové vápno
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tm-trassmehl.jpg
TM
trasová moučka
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-o.jpg
TZ-o
trasový cement originál 40 L
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-r.jpg
TZ-r
trasový cement rapid
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi
tz-s.jpg
TZ-s
trasový cement speciál
Trasová pojiva a příměsi
Dlouhé jméno:
Trasová pojiva a příměsi

Zdicí malty

nhl-m.jpg
NHL-M
vápenná murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
FL-M
vápenná murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
tkm.jpg
TKM 5
trasovo-vápenná murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
twm.jpg
TWM
trasovo-vápenná murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
tzm.jpg
TZM 10
trasovo-cementová murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
twm-s.jpg
TWM-s
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
nhl-m.jpg
NHL-M
vápenná zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
FL-M
vápenná zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
tkm.jpg
TKM 5
trasvápenná zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
twm.jpg
TWM
trasvápenná zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
tzm.jpg
TZM 10
trascementová zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty
twm-s.jpg
TWM-s
speciální trascementová zdicí malta
Zdicí malty
Dlouhé jméno:
Zdicí malty

Spárovací malty

nhl-f.jpg
NHL-F
vápenná škárovacia malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
FL-F
vápenná škárovacia malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
tkf.jpg
TKF
trasovo-vápenná škárovacia malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
hsf.jpg
HSF
škárovacia malta s pórmi
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
p250.jpg
P250
špeciálna malta na reštaurovanie kameňov
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
nhl-f.jpg
NHL-F
vápenná spárovací malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
FL-F
vápenná spárovací malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
tkf.jpg
TKF
trasvápenná spárovací malta
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
hsf.jpg
HSF
spárovací malta s póry
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty
p250.jpg
P250
speciální malta pro restaurování kamenů
Spárovací malty
Dlouhé jméno:
Spárovací malty

Omítky

hkp.jpg
HKP
vápenná omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
nhl-p.jpg
NHL-P
vápenná omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
FLP-L FL
vápenná ľahčená omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkfp.jpg
TKP
trasovo-vápenná omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkp-l.jpg
TKP-L
trasovo-vápenná ľahčená omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tzp.jpg
TZP
trasovo-cementová omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
hsp-l.jpg
HSP-L
jadrová omietka s pórmi
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
vsp.jpg
VSP
trasový prednástrek
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkp-wta.jpg
TKP-wta
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tks.jpg
TKS-wta
trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tk-frp.jpg
TK-FRP
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
mfr.jpg
MFR
vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
rsp.jpg
RSP
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tmd.jpg
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkm-klima.jpg
TMK
trasovo-vápenná klíma omietka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
hkp.jpg
HKP
vápenná omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
nhl-p.jpg
NHL-P
vápenná omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
FLP-L FL
vápenná lehčená omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkfp.jpg
TKP
trasvápenná omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkp-l.jpg
TKP-L
trasvápenná lehčená omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tzp.jpg
TZP
trascementová omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
hsp-l.jpg
HSP-L
jádrová omítka s póry
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
vsp.jpg
VSP
trasový přednástřik
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkp-wta.jpg
TKP-wta
trasvápenná sanační podkladní omítka bez hydrofobizace
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tks.jpg
TKS-wta
trasvápenná svrchní sanační omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tk-frp.jpg
TK-FRP
trasvápenná omítka regulující vlhkost
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
mfr.jpg
MFR
vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
rsp.jpg
RSP
renovační rychle tvrdnoucí omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tmd.jpg
TMD
trasvápenná tepelně izolační omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky
tkm-klima.jpg
TMK
trasvápenná klima omítka
Omítky
Dlouhé jméno:
Omítky

Jemné omítky a ochranné nátěry

kgl.jpg
KGL
vápenný glet
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
kfp.jpg
KFP
jemná vápenná omietka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
nhl-fp.jpg
NHL-FP
jemná vápenná omietka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
tkfp.jpg
TKFP
trasovo-vápenná jemná omietka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
shf.jpg
SHF/SHG
Renovačná omietka s vláknami na vytvorenie fi lcovaných alebo gletovaných omietkových povrchov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
stuckoplan.jpg
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
nhl-ns.jpg
NHL-NS
vápenný ochranný náter muriva
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
tns.jpg
TNS
trasovo-vápenný ochranný náter muriva
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
kgl.jpg
KGL
vápenný glet
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
kfp.jpg
KFP
jemná vápenná omítka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
nhl-fp.jpg
NHL-FP
jemná vápenná omítka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
tkfp.jpg
TKFP
trasvápenná jemná omítka
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
shf.jpg
SHF/SHG
renovační omítka s vlákny
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
stuckoplan.jpg
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
nhl-ns.jpg
NHL-NS
vápenný ochranný nátěr zdiva
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry
tns.jpg
TNS
trasvápenný ochranný nátěr zdiva
Jemné omítky a ochranné nátěry
Dlouhé jméno:
Jemné omítky a ochranné nátěry

Nátěrové systémy

lk-300.jpg
LK 300
silikátová fasádna farba
Nátěrové systémy
Dlouhé jméno:
Nátěrové systémy
mtg.jpg
MTG
minerálna hĺbková penetrácia
Nátěrové systémy
Dlouhé jméno:
Nátěrové systémy
lk-300.jpg
LK 300
silikátová fasádní barva
Nátěrové systémy
Dlouhé jméno:
Nátěrové systémy
mtg.jpg
MTG
minerální hloubková penetrace
Nátěrové systémy
Dlouhé jméno:
Nátěrové systémy

Výplňové a injektážní malty

tkv-p.jpg
TKV-p
trasovo-vápenná výplňová malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
tkv-p.jpg
TZV-p
trasovo-cementová výplňová malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
hstv-p.jpg
HSTV-p
trasovo-vápenná injektážna malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
hsv-p.jpg
HSV-p
injektážna malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
tkv-p.jpg
TKV-p
trasvápenná výplňová malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
tkv-p.jpg
TZV-p
trascementová výplňová malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
hstv-p.jpg
HSTV-p
trasvápenná injektážní malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty
hsv-p.jpg
HSV-p
injektážní malta
Výplňové a injektážní malty
Dlouhé jméno:
Výplňové a injektážní malty

Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)

bgr.jpg
BGR
základný náter
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bsg.jpg
BSG
špeciálny základný náter
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd1k-pe.jpg
BD1K 1K
jednozložková bitumenová stierka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd2k-pe.jpg
BD2K 2K
dvojzložková bitumenová stierka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bld2k.jpg
BLD2K LD2
dvojzložková bitumenová stierka - plnená polystyrénom
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd2kw.jpg
BD2KW 2K
dvojzložková bitumenová stierka - varianta na zimné obdobie
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
gws.jpg
GWS
armovacia tkanina
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bbs.jpg
BBS
bitumenový pás samolepiaci
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bkp.jpg
BKP
bitumenové lepidlo
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bfb.jpg
BFB
tesniaca páska
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
san-s.jpg
SAN-S
uzatváracia omietka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
mds.jpg
MDS
minerálna utesňovacia stierka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
tzp.jpg
TZP
trascementová omietka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bgr.jpg
BGR
základní nátěr
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bsg.jpg
BSG
speciální základní nátěr
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd1k-pe.jpg
BD1K 1K
jednosložková bitumenová stěrka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd2k-pe.jpg
BD2K 2K
dvousložková bitumenová stěrka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bld2k.jpg
BLD2K LD2
dvousložková bitumenová stěrka – plněná polystyrenem
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bd2kw.jpg
BD2KW 2K
dvousložková bitumenová stěrka – varianta pro zimní období
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
gws.jpg
GWS
armovací tkanina
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bbs.jpg
BBS
bitumenový pás samolepící
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bkp.jpg
BKP
bitumenové lepidlo
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
bfb.jpg
BFB
těsnicí páska
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
san-s.jpg
SAN-S
uzavírací omítka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
mds.jpg
MDS
minerální utěsňovací stěrka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
tzp.jpg
TZP
trascementová omítka
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)
Dlouhé jméno:
Povlakové izolace (bezrozpouštědlové)

Opatření proti vzlínající vlhkosti

vk-mineral.jpg
VK Mineral
Silifikačná emulzia
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
bohr-l.jpg
BOHR-L
Injektážna výplňová malta
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
sxn-injekt.jpg
SXN Injekt
Siloxanová injektážna izolácia
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
skn-injekt-20.jpg
SKN Injekt
Silikónová injektážna izolácia
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
ic-injektcreme.jpg
IC Injektcreme
Injektážny krém
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
vk-mineral.jpg
VK Mineral
Silifikační emulze
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
bohr-l.jpg
BOHR-L
Injektážní výplňová malta
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
sxn-injekt.jpg
SXN Injekt
Siloxanová injektážní izolace
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
skn-injekt-20.jpg
SKN Injekt
Silikonová injektážní izolace
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti
ic-injektcreme.jpg
IC Injektcreme
Injektážní krém
Opatření proti vzlínající vlhkosti
Dlouhé jméno:
Opatření proti vzlínající vlhkosti

Doplňkové produkty

ent-alge.jpg
ENT Alge
Vysoko koncentrovaný čistiaci roztok
Doplňkové produkty
Dlouhé jméno:
Doplňkové produkty
iwa.jpg
IWA
Koncentrát na báze siloxanov
Doplňkové produkty
Dlouhé jméno:
Doplňkové produkty
ent-alge.jpg
ENT Alge
Vysoce koncentrovaný čisticí roztok
Doplňkové produkty
Dlouhé jméno:
Doplňkové produkty
iwa.jpg
IWA
Koncentrát na bázi siloxanů
Doplňkové produkty
Dlouhé jméno:
Doplňkové produkty