AFM

AFM

vápenocementová stěrková omítka

Vápenocementová stěrková omítka pro opravy starých omítkových vrstev. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,5 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotřeba: cca 7 kg/m2/5 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list