AFM

AFM

vápenocementová stěrková omítka

Vápenocementová stěrková omítka pro opravy starých omítkových vrstev. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,6 mm
GP CS II, EN 998-1
Spotřeba: cca 7 kg/m2/5 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list