Minerální omítky a stěrky

TZP

trascementová omítka

MDS

minerální rychlezrající utěsňovací stěrka proti vzlínající a tlakové vodě

MSP

utěsňovací omítka proti vlhkosti a vodě