Minerální omítky a stěrky

TZP

trascementová omítka

WSZ

rychletuhnoucí malta pro utěsnění lokálních průsaků vody

SAN-S

utěsňovací omítka proti srážkové a tlakové vodě

MDS

minerální utěsňovací stěrka proti vzlínající a tlakové vodě