Zdicí, pokládkové a spárovací malty

NHL-M

vápenná zdicí malta

FL-M

vápenná zdicí malta

TKM 5

trasvápenná zdicí malta

TWM

trasvápenná zdicí malta

TZM 10

trascementová zdicí malta

TWM-s M 10

speciální trascementová zdicí malta

NVL 300

malta s přísadou trasu pro zdění, pokládání a současné spárování kamene

TZM 20

trascementová zdicí malta