Reference

Bytový dům, Brno
Bytový dům, Brno
Arciděkanský úřad v Kolíně
Kostel svatého Havla v Praze
Kostel svatého Fabiána a Šebestiána, Praha - Liboc
Zámek Valtice, národní kulturní památka ČR
Písecká brána, Praha
Velvyslanectví Polské republiky, Praha
Sklepení měšťanského domu, Praha
Morový sloup, Polná u Jihlavy
Univerzita Palackého v Olomouci
Měšťanský dům, Olomouc
Viadukt Bratří Kleinů v Brně
Zámek Onšov
Praha, Opletalova 17
Mariánský sloup, Olomouc