Jemné omítky, štukové omítky, zpevnění podkladu

NHL-FP

vápenná štuková omítka

TKFP

trasvápenná štuková omítka

KGL

jemný vápenný gletovací štuk

STU

rychletvrdnoucí štuková malta pro šambrány, římsy, …

KSM

vápenný tenkovrstvý štuk

GTM

minerální hloubková penetrace

AFM

vápenocementová stěrková omítka