Jemné omítky, štukové omítky, zpevnění podkladu

NHL-FP

vápenná štuková omítka

TKFP

trasvápenná štuková omítka

KGL

jemný vápenný gletovací štuk

KSM

vápenný tenkovrstvý štuk

STU

rychletvrdnoucí štuková malta pro šambrány, římsy, …

GTM

minerální hloubková penetrace

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka

AFM

vápenocementová stěrková omítka