Výplňové a injektážní malty

TKV-p
trasvápenná výplňová malta
TZV-p
trascementová výplňová malta
HSTV-p
trasvápenná injektážní malta
HSV-p
injektážní malta