Výplňové a injektážní malty

TKV-p

trasvápenná výplňová malta

TZV-p

trascementová výplňová malta

HSTV-p

trascementová výplňová a injektážní malta

NHLV-g

vápenná výplňová malta