Sanace – restaurování přírodního kamene

P250

speciální malta pro restaurování přírodního kamene