Sanační omítky

TSP-VS

trasový systémový přednástřik

TSP-PG

trasvápenná sanační podkladní omítka

TSP

trasvápenná sanační svrchní omítka

TK-FRP

trasvápenná omítka regulující vlhkost

TSP-E

trasvápenná sanační omítka jednovrstvá