Sanační omítky

VSP

trasový přednástřik

TKP-wta

trasvápenná podkladní omítka nehydrofobizovaná

TKS-wta

trasvápenná svrchní sanační omítka

TK-FRP

trasvápenná omítka regulující vlhkost