Pokládka a spárování kamenných, keramických, cihelných, slinutých (kameninových) a betonových dlažeb – vodopropustné

TCE

pojivo pro přípravu staveništní vodopropustné malty

PFM2

vododopropustná dvousložková epoxidová spárovací malta

TGM

drenážní hrubozrnná trasová pokládková malta pro vysoce vodopropustnou pokládku

TDM

drenážní trasová pokládková malta pro vodopropustnou pokládku

TPM-D

drenážní trasová pokládková malta omezující vzlínání vlhkosti z podkladu

PFF

vodopropustná spárovací malta, technologie ECT – snadné čištění