Pokládka a spárování kamenných, keramických, cihelných, slinutých (kameninových) a betonových dlažeb – vodopropustné

TDM

drenážní trasová pokládková malta pro vodopropustnou pokládku

TPM-D

drenážní trasová pokládková malta pro vodopropustnou pokládku omezující vzlínání vlhkosti

PFF

vodopropustná spárovací malta, technologie ECT – snadné čištění

TCE

pojivo pro přípravu staveništní vodopropustné malty

PFM2

vododopropustná dvousložková epoxidová spárovací malta

TGM

drenážní hrubozrnná trasová pokládková malta pro vysoce vodopropustnou pokládku