Kontaktní můstky, ochranná impregnace

TNH rapid

rychletvrdnoucí kontaktní můstek s přísadou trasu

TNH flex

kontaktní můstek s přísadou trasu

FHI

ochranná impregnace spár a dlažeb