Jádrové omítky

KIP-L

lehčená vápenná omítka

NHL-P

vápenná omítka

FLP-L

vápenná lehčená omítka

TKP

trasvápenná omítka

TKP-L

trasvápenná lehčená omítka

TZP

trascementová omítka