Jádrové omítky

HKP

vápenná omítka

KIP-L

lehčená vápenná omítka

NHL-P

vápenná omítka

FLP-L

vápenná lehčená omítka

TKP

trasvápenná omítka

TKP-L

trasvápenná lehčená omítka

VSP

trasový přednástřik

TKP-wta

trasvápenná podkladní omítka nehydrofobizovaná

TKS-wta

trasvápenná svrchní sanační omítka

TK-FRP

trasvápenná omítka regulující vlhkost

RSP

renovační rychle tvrdnoucí omítka

TZP

trascementová omítka