Trasová pojiva a příměsi

FL B 3,5

směsné vápno

TK HL 5

trasové vápno

TM

trasová moučka

TZ-o

trasový cement originál 40 L

TZ-s

trasový cement speciál