Trasová pojiva a příměsi

FL B 3,5

Směsné vápno

TK HL 5

TK trasové vápno

TM
trasová moučka
TZ-o
trasový cement originál 40 L
TZ-r
trasový cement rapid
TZ-s
trasový cement speciál