Spárovací malty pro zdivo

NHL-F

vápenná spárovací malta

FL-F

vápenná spárovací malta

TKF

trasvápenná spárovací malta