Semináře Sanace a restaurování 2015

Divize tubag společnosti quick-mix si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník série odborných seminářů Sanace a restaurování 2015, které jsou primárně zaměřeny na obnovu a rekonstrukce historických objektů. Semináře se uskuteční v 6 městech České republiky a na Slovensku a dotknou se tradičně diskutovaných témat, stejně jako představí novinky z oblasti technologií pro obnovu památkových objektů. Přihlášky na níže uvedené semináře lze zasílat na adresu: d.vybihal@quick-mix.cz v případě účasti na českých seminářích a na adresu: m.bednarovsky@quick-mix.sk v případě přihlášky na slovenské semináře.

Divize tubag společnosti quick-mix si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník série odborných seminářů Sanace a restaurování 2015, které jsou primárně zaměřeny na obnovu a rekonstrukce historických objektů. Semináře se uskuteční v 6 městech České republiky a na Slovensku a dotknou se tradičně diskutovaných témat, stejně jako představí novinky z oblasti technologií pro obnovu památkových objektů. Přihlášky na níže uvedené semináře lze zasílat na adresu: d.vybihal@quick-mix.cz v případě účasti na českých seminářích a na adresu: m.bednarovsky@quick-mix.sk v případě přihlášky na slovenské semináře.

Bratislava 4.2.2015
Praha 5.2.2015
Olomouc 17.2.2015
Banská Bystrica 19.2.2015
Košice 5.3.2015
Ostrava 17.3.2015

 

5. 2. 2015, Praha, Opletalova 29, Autoklub ČR, začátek v 9 hodin

 • Prezence účastníků
 • Miloš Semrád, quick-mix k.s. - Úvodní slovo, pozdravení
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. - Sanace severního viaduktu bratří Kleinů v Brně
 • Ing. arch. Pavel Prouza, PhD., RIOFRIO Architects s.r.o. - Snaha o tradiční přístup při obnově parostrojního pivovaru v Lobči
 • Malá přestávka - Občerstvení
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ-ÚOP Praha - Problematické detaily obnovy fasád historických objektů
 • Mgr. Jiří Samec, IMESTA spol. s r.o. - Sanace vlhkého zdiva, průzkumy, injektáže a izolace
 • Velká přestávka - Občerstvení
 • Ing. arch. Jiří Vrzal, Architekton s.r.o. - Časté poruchy stavebních konstrukcí
  způsobující nadměrnou vlhkost zdiva budov, příklady sanace
 • Akad.mal. Jozef Dorica - Rotunda sv. Juraja v Nitranské Blatnici - výsledky rest.průzkumu, objevy a následná obnova
 • Ing. Michael Balík, CSc. - Sanace zdiva církevních staveb
 • Diskuze, rozloučení

Předpokládané ukončení semináře je ve 14 hodin.

 

 17. 2. 2015, Olomouc, Václavské náměstí 3, Muzeum umění - sál Mozarteum, začátek v 9 hodin

 • Prezence - Prezence účastníků
 • Dušan Vybíhal, quick-mix k.s. - Úvodní slovo, pozdravení
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. - Sanace severního viaduktu bratří Kleinů v Brně
 • Prof. RNDr.Pavla Rovnaníková, CSc. - Staveništní malty v památkové péči
 • Malá přestávka - Občerstvení
 • Ing. Jiří Tomeček, Atelier A - Rekonstrukce objektu Křižkovského 12, 14, Olomouc z hlediska sanace vlhkosti
 • Mgr. Ondřej Belšík, NPÚ ÚOP Olomouc - Hodnota stavebních památek a problematika volby přístupu k jejich obnově
 • Velká přestávka - Občerstvení
 • Akad.mal. Jozef Dorica - Rotunda sv. Juraja v Nitranské Blatnici - výsledky rest. průzkumu, objevy a následná obnova omítek
 • Ing. Stanislav Mrňka - Historické omítky v areálu arcibiskupského muzea Olomouc
 • Ing. Stanislav Mrňka - Prohlídka areálu arcibiskupského muzea Olomouc
 • Diskuze, rozloučení

 Předpokládané ukončení semináře je ve 14 hodin. Součástí návštěvy semináře je 1 volná vstupenka do muzea.

 

 17. 3. 2015, Ostrava, Tyršova 6, Hotel Imperia l, začátek v 9 hodin

 • Prezence - Prezence účastníků
 • Dušan Vybíhal, quick-mix k.s. - Úvodní slovo, pozdravení
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. - Sanace severního viaduktu bratří Kleinů v Brně
 • MgA. Josef Červinka - Restaurování a rekonstrukce sgrafitové výzdoby sýpky tvrze v Košátkách
 • Malá přestávka - Občerstvení
 • Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o. - Sanace Písecké brány v Praze
 • Ing. Jiří Štencel, Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. - Konzervace interiéru kostela sv. Václava v Opavě
 • Velká přestávka - Občerstvení
 • Mgr. Jiří Samec, IMESTA spol. s r.o. - Sanace vlhkého zdiva, průzkumy, injektáže a izolace
 • Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD. - Povrchová kondenzace vodní páry v interiérech budov
 • Diskuze, rozloučení - diskuze

 Předpokládané ukončení semináře je ve 14 hodin.