Semináře Sanace a restaurování 2016

Divize tubag společnosti quick-mix k.s. pořádá v termínech 23.2. - 25.2.2016 již třetí ročník odborných seminářů, které jsou zaměřeny na obnovu a rekonstrukce historických objektů. V rámci České republiky se uskuteční semináře ve 3 městech - v Olomouci, Brně a Praze. Letošním tématem semináře volně navazují na ročníky předešlé, a zaměřují se na nejčastěji vyskytující se problémy - tedy problematické části fasád u historických objektů.

Divize tubag společnosti quick-mix k.s. pořádá v termínech 23.2. - 25.2.2016 již třetí ročník odborných seminářů, které jsou zaměřeny na obnovu a rekonstrukce historických objektů. V rámci České republiky se uskuteční semináře ve 3 městech - v Olomouci, Brně a Praze. Letošním tématem semináře volně navazují na ročníky předešlé, a zaměřují se na nejčastěji vyskytující se problémy - tedy problematické části fasád u historických objektů.


Doufáme, že semináře poskytnou také prostor pro hodnotnou diskuzi s odborníky z oboru péče o historické objekty, kteří budou stejně jako loni hlavními představiteli našich seminářů. V průběhu naplánovaných přestávek bude také možné zakoupit odborné publikace od vydavatelství Grada. Součástí přednášek v Brně bude také prohlídka významné památky - vily Stiassni.

Program jednotlivých seminářů:

23.2.2016, Olomouc, Václavské náměstí 3, Muzeum umění - sál Mozarteum

Prezence Prezence účastníků
Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o. Úvodní slovo, pozdravení
Petr Prokeš, quick-mix k.s.  Použití vápenných hydraulických malt na problematické partie staveb  
Ing.arch. Iveta Trtílková, Atelier VIP Obnova střechy a oprava hlavní římsy na radnici v Olomouci
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdíly v minerálních nátěrech pro historické objekty
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o. Sanace písecké brány v Praze
Ing. Michael Balík, CSc. Možnosti vysušování zdiva na památkově chráněných objektech - příklady použití
Ing. Eva Pulkrtová, NPÚ s.p., ÚOP Olomouc Barokní dům ve Vápenné: obnovou památky k jejímu pochopení, k prodloužení její životnosti a příkladné prezentaci
Ing. Miluše Pospíšilová Dlouhodobé zkušenosti se sanací vlhkého zdiva historických objektů
Diskuze, rozloučení  

 

24.2.2016, Brno, Hroznová 82/14 - vila Stiassni (Metodické centrum moderní architektury)

Prezence Prezence účastníků
Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o. Úvodní slovo, pozdravení
Petr Prokeš, quick-mix k.s. Použití vápenných hydraulických malt na problematické partie staveb
Ing. Michael Balík, CSc. Možnosti vysušování zdiva na památkově chráněných objektech - příklady použití
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o. Opravy omítaných fasád u památkových objektů - problémové partie
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková Omítkové malty v podmínkách zatížení solemi a mrazem
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdíly v minerálních nátěrech pro historické objekty
Ing. Miluše Pospíšilová Dlouhodobé zkušenosti se sanací vlhkého zdiva historických objektů
Mgr. Kateřina Konečná Prohlídka vily Stiassni
Diskuze, rozloučení  

 

25.2.2016, Praha, Vyšehradská 49/320 - Benediktinské opatství v Emauzích (Refektář)

Prezence Prezence účastníků
Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o. Úvodní slovo, pozdravení
Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. Rozdíly v minerálních nátěrech pro historické objekty
Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD. Příčiny vlhkosti ve stavebních konstrukcích
Ing. Zdeněk Havlina Sanace chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech
Petr Prokeš, quick-mix k.s. Použití vápenných hydraulických malt na problematické partie staveb
Ing. Petr Vojta Opravy historických fasád areálu Morového špitálu v Českých Budějovicích.
Ing. Pavel Jakoubek, Studio Acht, s.r.o. Ochrana plastických prvků na fasádách se zaměřením na římsy
Mgr. Veronika Koberová, NPÚ s.p., ÚOP Praha Oprava fasád Černínského paláce a Lorety - porovnání
Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství Použití meta-kaolinů v praxi - restaurování fasády barokní fary v Krchlebech u Čáslavi
Diskuze, rozloučení  

 

Začátek seminářů je v 9:00. Předpokládané ukončení seminářů je ve 14 hodin.
Stejně jako v případě předchozích ročníků je vstup na seminář zdarma. Závaznou přihlášku k semináři stahujte ZDE.

Vaši přihlášku, včetně celého jména, názvu instituce / firmy a kontaktního emailu, prosím zašlete na email:

d.vybihal@quick-mix.cz