Semináře Sanace a restaurování 2017

Divize tubag společnosti quick-mix k.s. si Vás dovoluje pozvat na již IV. ročník odborných seminářů, které jsou zaměřeny na obnovu a rekonstrukce historických objektů.

Vážené dámy a pánové, 

    dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý ročník odborných seminářů Sanace a restaurování 2017, zaměřených na rekonstrukce a obnovu historických objektů v České republice a na Slovensku. V letošním roce pokračujeme v úspěšné spolupráci s firmou KEIMFARBEN - naše společné semináře v minulém roce navštívilo bezmála 350 účastníků. Věříme, že podobná účast je důvodem k pokračování této spolupráce a povede opět k sestavení zajímavého programu seminářů a poskytne i v tomto roce kvalitní zdroj znalostí, zkušeností i novinek tohoto oboru. Semináře jsme pro rok 2017 rozdělili na dvě hlavní témata - Historické mosty a Minerální nátěry, a k nim témata příbuzná. Semináře jsou v letošním roce poprvé začleněny do databáze vzdělávacích programů Celoživotního vzdělávání ČKAIT. V průběhu naplánovaných přestávek bude také možné zakoupit odborné publikace od vydavatelství Grada.

 

Program jednotlivých seminářů:

21. 2. 2017, Olomouc, Václavské náměstí 3, Muzeum umění (sál Mozarteum)

 • Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. --- Barvy v památkové péči
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. --- Mosty - záchrana opomíjeného dědictví
 • Ing. Michael Balík, CSc. --- Historické mosty - Velhartice, Bečov, Vysoké Mýto - jejich rekonstrukce a dodatečné izolace
 • Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o. --- Zapomenutý systém táhlových kleneb
 • Prof.ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c., ČVUT Praha --- Odezva zděné valené klenby na opakované statické a dynamické zatížení
 • Josef Šefl , Šefl s.r.o. --- Zvedání propadlých kleneb
 • Mgr. Miroslav Papoušek, NPÚ ÚOP Olomouc --- Záchrana a obnova Svatojánského mostu v Dlouhé Loučce
 • Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. --- Stavební kámen a jeho degradace
 • Jiří Niesyt --- Jílové izolace u drobných sakrálních staveb z pohledu tradice a současnosti

22. 2. 2017, Praha, Vyšehradská 49/320 - Benediktínské opatství v Emauzích (refektář)

 • Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. --- Barvy v památkové péči
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. --- Mosty - záchrana opomíjeného dědictví
 • Prof.ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c., ČVUT Praha --- Odezva zděné valené klenby na opakované statické a dynamické zatížení
 • Ing. Michael Balík, CSc. --- Historické mosty - Velhartice, Bečov, Vysoké Mýto - jejich rekonstrukce a dodatečné izolace
 • Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o. --- Zapomenutý systém táhlových kleneb
 • Ing. arch. Pavel Kecek, R21 Architects s.r.o. --- Rekonstrukce funkcionalistického objektu Šaldova 12, Praha
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ ÚOP Praha --- Památková dilemata obnovy klenutých konstrukcí
 • Josef Šefl , Šefl s.r.o. --- Zvedání propadlých kleneb
 • Ladislav Moučka --- Společné znaky geometrických postupů při půdorysném vytyčování rotund v terénu

23. 2. 2017, Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Univerzitní centrum Masarykovy univerzity (sál P1)

 • Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o. --- Barvy v památkové péči
 • Petr Prokeš, quick-mix k.s. --- Mosty - záchrana opomíjeného dědictví
 • Ing. Michael Balík, CSc. --- Historické mosty - Velhartice, Bečov, Vysoké Mýto - jejich rekonstrukce a dodatečné izolace
 • Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o. --- Zapomenutý systém táhlových kleneb
 • Ing. Pavel Fára --- Opatření k omezení negativního vlivu vlhkosti na spodní stavbu budov
 • Jiří Niesyt --- Jílové izolace u drobných sakrálních staveb z pohledu tradice a současnosti
 • Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. --- Stavební kámen a jeho degradace
 • Ing. arch. Pavel Kecek, R21 Architects s.r.o. --- Rekonstrukce funkcionalistického objektu Šaldova 12, Praha
 • Prof.ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c., ČVUT Praha --- Odezva zděné valené klenby na opakované statické a dynamické zatížení

Po skončení semináře je zajištěna možnost prohlídky historického náměstí v Telči s komentářem ředitelky NPÚ, ÚOP Telč PhDr. Martiny Indrové. Zájem o prohlídku je nutné nahlásit předem telefonicky, emailem, nebo zasláním vyplněného formuláře. 

Přihlášku na semináře stahujte ZDE.

Přihlášku na komentovanou prohlídku historického náměstí v Telči stahujte ZDE.