Zvýšená mechanická odolnost a trvanlivost trasových malt

Historická stavební díla jsou v dnešní době exponována vyššímu zatížení a vlivům současného životního prostředí, oproti času jejich výstavby.
U stavebních materiálů, které obsahují příměs original tubagTrassu, je však předpokladem příznivé ovlivnění jejich fyzikálních i chemických vlastností, především pak zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti stavebních pojiv. Rizika spojená s působením moderního prostředí jsou tak výrazně snížena.

Historická stavební díla jsou v dnešní době exponována vyššímu zatížení a vlivům současného životního prostředí, oproti času jejich výstavby.
U stavebních materiálů, které obsahují příměs original tubagTrassu, je však předpokladem příznivé ovlivnění jejich fyzikálních i chemických vlastností, především pak zvýšení mechanické odolnosti a trvanlivosti stavebních pojiv. Rizika spojená s působením moderního prostředí jsou tak výrazně snížena.

 

 

 

 

Trvanlivost
Během procesu tvrdnutí jsou materiály obsahující original tubagTrass schopny vázat značnou část přítomného vápna. Tyto vázané součásti a hutnější struktura materiálu s přídavkem trasu zmenšují riziko působení agresivních látek z okolního prostředí.

Pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku malt a pojiv s přídavkem original tubagTrassu se s časem zvyšuje, a to při relativně nízké úrovni celkové pevnosti v porovnání s produkty pojenými cementem. Viz graf v galerii. 

Vodotěsnost
V návaznosti na vzájemnou reakci trasu a vápna ve stavebních materiálech se mění velikost kapilárních pórů tak, že tyto póry vedou vodu pouze v omezeném rozsahu. Vápenné malty s obsahem original tubagTrassu jsou prodyšné, ale transport kapalné vody je značně omezen. Prodyšnost a omezený transport kapalné vody jsou pak nejlepší předpoklady pro stavby, které jsou vystaveny silnému zatížení vlhkostí. 


V galerii níže naleznete graf zobrazující pevnost v tlaku vápenopucolánové malty za 90 dnů, dále snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu s názornou ukázkou struktury trasové malty a také část římského vodovodu, který si zachoval svou pevnost a stabilitu do dnešních dnů jako nejlepší důkaz využití malt s obsahem trasu v minulosti.