BD2K

BD2K

dvousložková bitumenová stěrka plněná vlákny

Dvousložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel.

Spotřeba: cca 4–5,4 kg/m2 dle způsobu užití