BGR

BGR

bezrozpouštědlový penetrační nátěr

Bezrozpouštědlový základní nátěr pro zlepšení přilnavosti bitumenových silnovrstvých hydroizolačních aplikací.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m2

Dokumenty
Technický list