FL B 3,5

FL B 3,5

směsné vápno

Směsné vápno k přípravě staveništních malt. Obsahuje min. 25 % trasu, cca 35 % volného vápna Ca(OH)2. K omezení vzniku vápenných výkvětů a probarvení přírodních kamenů. Ke zpracování v dodané formě. Pro vnější a vnitřní použití.

Směsné vápno FL B 3,5 dle EN 459-1
Spotřeba dle poměru mísení s pískem.
Pevnost malty max. 2 N/mm2, po 90 dnech.
Barva starobílá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list