FL-F

FL-F

vápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta s obsahem FL vápna. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta FL-F/ M vhodná pro spárování koruny zdiva, FL-F/D drenážní varianta spárovací malty.

Zrnitost: 0-2 mm, 0-4 mm
EN 998-2, M 2,5, po 90 dnech
Vydatnost: cca 15 l/bal.
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list