FL-M

FL-M

vápenná zdicí malta

Vápenná zdicí malta s obsahem směsného vápna FL. Určena především pro rekonstrukce kamenného a cihelného zdiva. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta FL‑M/M vhodná pro zdění koruny zdiva.

Zrnitost: 0-2 mm, 0-4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech
Vydatnost: cca 14 l/bal.
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list