FLP-L

FLP-L

vápenná lehčená omítka

Vysoce vydatná vápenná omítka, lehce zpracovatelná, s obsahem FL vápna. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–2 mm
EN 998-1 LW CS I
Spotřeba: cca 15 kg/m2/15 mm tl. vrstvy
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list