FWR

FWR

omítka pro renovaci krátkodobě zavlhčeného zdiva

Renovační omítka odolná vůči působení síranů. Není vhodná pro omítání dlouhodobě zavlhčovaného a zasoleného zdiva. Vhodná zejména pro opravu omítkových vrstev u zdiva zasaženého povodní, havárií vodovodního řádu. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1,2 mm
GP CS II, EN 998-1
Spotřeba: cca 12 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list