GTM

GTM

minerální hloubková penetrace

Penetrace pod minerální omítky vč. fasádních omítek. Vodou ředitelný penetrační prostředek na silikátové bázi určený pro zpevňování minerálních podkladů. Vhodný pro zpevnění
nesoudržných omítkových vrstev. Materiál určený pro aplikaci ve venkovním i vnitřním prostředí. Bezbarvý.

Spotřeba: cca 0,25 l/m² (při ředění 2 díly GTM : 1 dílu vody) závislá na nasákavosti podkladu

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě