HSTV-p

HSTV-p

trasvápenná injektážní malta
Trascementová malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem. Vysoce odolná vůči sulfátům.
Zrnitost: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm Vydatnost: cca 650–850 l z 1 tuny suché směsi (dle konzistence a zrnitosti) Pevnost v tlaku: 20 N/mm2 Barva šedá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list