IC krém

IC krém

Injektážní krém. Pro vytvoření vodorovné izolace v konstrukci stávajících staveb.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list