KSM

KSM

vápenný tenkovrstvý štuk

Vápenná štuková omítka. Difúzně otevřená. Pouze pro vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,5 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotřeba: cca 2,5 kg/m2/2 mm tl. vrstvy
Barva přírodně bílá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě