KSN

KSN

vápenná stěrková omítka

Vápenná stěrková omítka. Vhodná též pro omítání zdiva historických objektů mimo zavlhlé a zasolené zdivo. Reguluje vlhkost vzduchu v místnostech, difúzně otevřená. Vhodná pro aplikaci na podklady na bázi dřeva. Lze užít též v kombinaci s výztužnou síťkou.

Zrnitost: 0–1 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotřeba: cca 1 kg/m2/mm tl. vrstvy
Barva přírodní bílá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list