MSP

MSP

utěsňovací omítka proti vlhkosti a vodě

Minerální omítka pro utěsňování svislých konstrukcí proti vlhkosti a vodě do tlaku 0,5 bar.

EN 998-1, GP CS IV
Zrnitost: 0–4 mm
Spotřeba: cca 16 kg/m2/10 mm tl. vrstvy

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě