NHL-F

NHL-F

vápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta NHL‑F/ M vhodná pro spárování koruny zdiva. NHL‑F/ D drenážní varianta spárovací malty.

Zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech
Vydatnost: cca 16 l/bal.
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list