NHL-M

NHL-M

vápenná zdicí malta

Vápenná zdicí malta. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5. Určena především pro rekonstrukce kamenného a cihelného zdiva. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta NHL‑M/ M vhodná pro vyzdívání koruny zdiva.

Zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 2,5 po 90 dnech
Vydatnost: cca 14 l/bal.
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list