NHL-P

NHL-P

vápenná omítka

Vápenná jádrová omítka. Pojivo výhradně přirozené hydraulické vápno NHL 5. Pro vnější a vnitřní použití. Obsahuje textilní vlákna pro omezení smršťovacích trhlinek.

Zrnitost: 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm, 0–8 mm
EN 998-1, GP CS I
Spotřeba: cca 23 kg/m2/15 mm tl. vrstvy
Vodu odpuzující varianta (NHL‑P wa)
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list