NHLV-g

NHLV-g

vápenná výplňová malta

Výplňová a injektážní malta pro výplň dutin a trhlin nízkým tlakem. Pojivo výhradně přirozeně hydraulické vápno NHL 5.

Zrnitost: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm
Vydatnost: cca 23–24 l/bal. (dle konzistence a zrnitosti)
Pevnost v tlaku: cca 2,0 N/mm2
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list