PFF

PFF

vodopropustná spárovací malta, technologie ECT – snadné čištění

Spárovací malta s ECT technologií pro spárovaní dlažeb všeho druhu, vodopropustná. Vakuově balená, jednosložková spárovací malta připravená k okamžitému použití bez záměsové vody. Jen pro pochozí plochy. Minimální šířka spáry 3 mm, minimální hloubka spáry 30 mm. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost: 0,2–1,2 mm
Pevnost v tlaku: min. 8 N/mm2 (7 dnů)
Spotřeba dle formátu dlažby, hloubky a šířky spár
Barva písková, šedá, basaltová

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list