PFH

PFH

vodonepropustná trasová spárovací malta

Trasová spárovací malta pro šířku spár 5–30 mm. Pro kamenné dlažby s vysokým provozním zatížením. Odolná vůči působení posypových solí. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1,2 mm
Pevnost v tlaku: min. 50 N/mm2
Spotřeba dle rozměrů dlažby, hloubky a šířky spáry
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list